Thomas Myriam

Tussen hemel en aarde

Met mijn in-situ installatie Tussen hemel en aarde in
een kamertje van het Convent van het Groot Begijnhof
te Sint-Amandsberg wil ik op een poëtische manier
de universele emoties weergeven – zoals ik het
me voorstel – van alle vrouwen die vroeger op deze locatie,
misschien zelfs in dit kamertje, gewoond hebben; hun
spiritualiteit, hun twijfels, hun dromen, hun vreugdes.
Als voorbereiding bezocht ik daarom het Convent
van het Groot Begijnhof, ik nam lectuur door over het
thema van de Begijnhoven in Vlaanderen en daarnaast
doorzocht ik ook het digitaal Beeldbankarchief van de
stad Gent. Sommige foto’s van dat beeldarchief zijn
stille ontroerende getuigen van het leven dat zich ooit
in dit Groot Begijnhof afspeelde.
Ik verwerkte de foto’s zodanig dat ze, na het inbakken
op glas, konden gebruikt worden in een zevental 3Dgelaagde
kijkkastjes.
Meer nog dan op een ‘vlakke’ foto, worden de
gezichten en de emoties van de vrouwen die hier ooit
woonden, in mijn kijkkastjes opnieuw heel reëel. De
verzameling kijkkastjes worden als installatie samen
op een tafel gepresenteerd, met enkele stoelen erbij
voor de bezoekers. Wie wil kan er dus bij te gaan zitten,
om even helemaal weg te dromen in die bijna vergeten
wereld van lang geleden.

mytglassart@gmail.com
https://www.mytglassart.be/