De Fauw Julien

Russian Pearls
2021
installatie van glas en zilverberk

Russian Pearls werd gemaakt tijdens de start van de
sancties tegen Rusland in 2021.
Hierbij werd een verbod ingevoerd op de import van
Russisch hout, meer specifiek Baltische- of zilverberk.
Het werk stelt een kunstmatig landschap voor van in
glas ingekapselde stukjes zilverberk.
De berk bevroren in tijd, als een mug in barnsteen,
stelt een herinnering voor van verwoesting en creatie.

defauwjulien21@gmail.com
instagram: @julien_de_fauw