Delporte Chantal

Doux reflets n° 2
Doux reflets n° 3
optical glass, kilncasting, silver leaf, shellac, painting

In deze serie met de ambivalente titel Doux reflets
roept Chantal Delporte de verdwijnende natuur en de
menselijke natuur op. Het matte oppervlak van het
glas en de zilveren achterkant van het werk geven met
een symbolische complementariteit een vaag beeld
van iets dat ofwel kan groeien ofwel kan sterven.
Afwezigheid en verdwijning worden geschetst in de
leegte achtergelaten door de afdruk van een dode tak,
waarvan slechts een mineraal spoor overblijft, maar die
zo representatief is voor de levende wereld.
(tekst: BeCraft)

artduverre.delporte@skynet.be
www.becraft.org/artist/delporte-chantal