De Kluijver Han

De grenzen van de ruimte
924 × 148 × 240 mm
De onderkoelde vloeistof
520 × 180 × 110 mm

Met mijn glasobjecten wil ik een brug slaan tussen
architectuur en sculptuur. Natuurlijk, er bestaan
grenzen tussen beide disciplines: architectuur is
gebonden aan een opdrachtgever, moet zich houden
aan de wetten van een gebouwde structuur en is vaak
pragmatischer van aard. Architectuur kan geen fictie
zijn, kunst wel.
Mijn glasobjecten hebben bovendien, in
tegenstelling tot architectonische bouwwerken, enkel
een visuele functie. Maar ze vertellen wel een verhaal en
zijn conceptueel zoals geen gebouw zou kunnen zijn.
Als architect creëer je ruimte met behulp van glazen
wanden en gevels. Mijn glazen objecten creëren alleen
ruimte in figuurlijke zin. Ze zijn een metafoor van de
letterlijke ruimtebeleving waarin architectuur voorziet.

h.dekluijver@planet.nl